Askıdaki İmar Uygulamaları
Sıra No id Durum Imar Uygulaması Adı Onay Tarihi Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Harita Encumen Kararları Parsel Listesi Parselasyon Planı Düzenleme Sınırı Diğer Evraklar